Browsing tag: zakażenie miejsca operowanego (ZMO)

ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO – CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW RYZYKA, ENDOGENNYCH ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA I METODY ZAPOBIEGANIA

Surgical site infections-characterization of risk factors, endogenous sources of infection and methods of prevention
M. Montewka, A. Skrzek, D. Plewik, S. Rudzki, A. Wysokiński, M. Kozioł-Montewka

1. Wstęp. 2. Czynniki ryzyka zakażeń. 3. Najczęstsze patogeny w zakażeniach chirurgicznych. 4. Zakażenia miejsca operowanego po operacjach kardiochirurgicznych. 5. Zakażenia u pacjentów po wszczepieniu stymulatora oraz kardiowertera defibrylatora. 6. Metody zapobiegania ZMO. 7. Podsumowanie

Abstract: Surgical site infection (SSI) is the most common and potentially preventable postoperative complication. It is one of the most frequent nosocomial complications representing about a fie following three factors are the determinants of any infectious process: 1. The infecting organism, 2. The environment in which the infection takes place (the local response), 3. The host defense mechanism, which deals systematically with the infectious process. Taking into account the incidence of surgical site infections and resulting serious health problems the risk of infection needs to by assessed. The risk of infection is associated with the clinical and environmental conditions, and above all with the source of infection. As shown, a frequent source of infection is the normal flora of the patient i.e. Intestinal bacteria in the case of operations on the abdomen and skin flora in the case of cardiac surgery. Measures to reduce the risk of infection include the shortening of the endogenous flora of the patient stay in hospital, prophylactic eradication of MRSA from nasal mucosa of the atria, better personal hygiene before surgery, adequate perioperative prophylaxis and proper care of wounds.

1. Introduction. 2. Risk factors of infection. 3. The most common pathogens in surgical site infection (SSI).  4. SSI after cardiac surgery. 5. Infections in patients after implantation of permanent pacemaker and cardioverter defibrillator. 6. Methods of preventing SSI. 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.