Browsing tag: zaburzenia neurologiczne

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część I: Wirusy DNA

Viral infections of the central nervous system. Part I: DNA viruses
S. Rynans, S. Walter de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk

1. Wstęp. 2. Wirusowe zakażenia ostre OUN. 2.1. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 2.2 Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. 3. Ostre zespoły poekspozycyjne. 4. Przewlekłe zakażenia wirusowe. 5. Podsumowanie

Abstract: Clinical involvement of the central nervous system (CNS) is an unusual manifestation of human viral infection. The spectrum of brain involvement and the outcome of the disease are dependent on the specific pathogen, the immunologic state of the host, and environmental factors. Most human viruses can cause serious neurological disease of the central nervous system, either during primary infection or in the course of virus reactivation from latently infected tissue. DNA viruses cause diseases of the CNS, which can be classified into three groups: acute infections, acute post-exposure syndromes and chronic diseases. This article presents current knowledge about epidemiology and clinical presentation of DNA virus infections in the central nervous system.

1. Introduction. 2. Acute viral infections of the CNS. 2.1 Viral meningitis. 2.2 Viral meningoencephalitis. 3. Acute post-exposure syndromes. 4. Chronic viral infections. 5. Summary

Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część II: Wirusy RNA

Viral infections of the central nervous system. Part II: RNA viruses
S. Rynans, S. Walter de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk

1. Wstęp. 2. Wirusowe zakażenia ostre OUN. 2.1. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 2.2. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. 2.3. Wścieklizna. 2.4. Poliomyelitis. 3. Ostre zespoły poekspozycyjne. 4. Przewlekłe zakażenia wirusowe. 5. Podsumowanie

Abstract: The central nervous system (CNS) is a target for acute viral infections, as well as a reservoir of latent and persisting viruses. Virus infections of the central nervous system are an important but likely under-diagnosed cause of neurological disease in many developing countries. Infections of the CNS are commonly due to RNA viruses that have expanded their geographic range, spread from animal reservoirs or acquired new neurovirulence properties. RNA viruses cause diseases of the CNS, which can be classified into three groups: acute infections, acute post-exposure syndromes and chronic diseases. The viral infections manifest temselves with diverse clinical symptoms, which are often common tp many other diseases. This article presents current knowledge about epidemiology and clinical presentation of RNA virus infections in the central nervous system.

1. Introduction. 2. Acute viral infections of the CNS. 2.1. Viral meningitis. 2.2. Viral meningoencephalitis. 2.3. Rabies. 2.4. Poliomyelitis. 3. Acute post-exposure syndromes. 4. Chronic viral infections. 5. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.