Browsing tag: transdukcja

Plastyczność bakteryjnych genomów – międzykomórkowy transfer informacji genetycznej

Bacterial genome plasticity – intercellular transfer of genetic information
U. Kasprzykowska, B. M. Sobieszczańska

1. Wstęp. 2. Transdukcja – bakteriofagi. 3. Koniugacja i plazmidy. 4. Transformacja. 5. Podsumowanie

Abstract: Mutations in the bacterial genomes are responsible for minor genetic changes. Most extensive restructuring of bacterial genomes arise from inter- and intragenetic gene transfer. Multiple types of transposition elements responsible for movement of DNA within cells have been described. All these transposable elements may outreach other cells of the same bacterial species or bacteria of another species via transduction, conjugation and transformation. These three mechanisms of horizontal gene transfer have a great impact on evolution of prokaryotic organisms by allowing molecular innovations to spread among bacteria and promote their adaptation to a new environments. On the other hand, horizontal gene transfer also enables bacteria to adapt to the host both, by spreading virulence determinants and allowing pathogens to acquire genes of resistance to many antimicrobials. This review presents phenomenons of transduction, conjugation and transformation, as three distinct mechanisms of intercellular DNA transfer that provide potential evolutionary advantage to prokaryotes.

1. Introduction. 2. Transduction – bacteriophages. 3. Conjugation and plasmids. 4. Transformation. 5.Summary.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.