Browsing tag: szczepionka DNA

Bakterie kwasu mlekowego (LAB) jako wektory do konstrukcji szczepionek

LAB (lactic acid bacteria) as live vectors for the development of safe mucosal vaccines
A. Wyszyńska, P. Kobierecka, E. K. Jagusztyn-Krynicka

1. Charakterystyka bakterii kwasu mlekowego o potencjalnym zastosowaniu w immunoprofilaktyce. 2. LAB jako nośniki heterologicznych antygenów bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych. 2.1. Porównanie drogi podania. 2.2. Rola lokalizacji i ilości antygenu. 2.3. Porównanie skuteczności działania żywych szczepów LAB i cząstek GEM (Gram-positive Enhancer Matrix). 3. LAB jako szczepionki DNA. 4. Modulacja działania układu odpornościowego. 5. LAB w immunoterapiach chorób nowotworowych. 6. Podsumowanie

Abstract: Lactic acid bacteria are a group of Gram-positive bacteria that include many species, such as Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc and others. They have health benefits such as immunomodulation and production of antimicrobial substances active against gastric and intestinal pathogens and other microbes. Over the past decade, there has been increasing interest in the use of LAB as mucosal delivery vectors. They represent an attractive alternative for vaccinations employing attenuated bacterial pathogens. In this review, we focused on recent results on the use of lactic acid bacteria as delivery vehicles for heterologous antigens, cytokines, and DNA vaccines. To date, many bacterial, parasitic and viral antigens have been successfully expressed in LAB strains, mainly in L. lactis and Lb. plantarum, and their positive immunological outcomes were documented using mainly mouse model and oral, intragastric or intranasal route of immunization.

1. Characterization of lactic acid bacteria with immunoprophylactic effects. 2. LAB as delivery vehicles for bacterial, parasitic and viral antigens. 2.1. Comparison of administration routes. 2.2. Amount and localization of antigens. 2.3. Comparison of live and killed LAB vaccines – GEM (Gram-positive Enhancer Matrix) particles, 3. LAB as a DNA vaccine. 4. Modulation of immune system. 5. LAB in cancer therapy. 6. Conclusions

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.