Browsing tag: schizofrenia

Czynniki biologiczne w etiopatogenezie schizofrenii

Biological factors in the pathogenesis of schizophrenia
M. Wiciński, B. Malinowski, E. Grześk, K. Szadujkis-Szadurska, A. Czeczuk, A. Michalska, J. Klonowska, K. Wójtowicz-Chomicz, J. Ostrowska, W. Stolarek, G. Grześk

1. Wprowadzenie. 2. Zakażenia wirusowe a patogeneza schizofrenii. 3. Infekcja bakteryjna a schizofrenia. 4. Przyczyny schizofrenii a choroby pasożytnicze. 5. Podsumowanie

Abstract: Schizophrenia is a mental disorder, that affects 7 per 1,000 people, aged 15–35 years. There are many theories about the pathogenesis of the schizophrenia, but the most important is dopaminergic theory, according to which psychotic symptoms are caused by excessive stimulation of dopaminergic structures in the limbic system. Moreover, many investigations showed significant influence of various microbes on certain genes expressed during prenatal period. It may cause neurohormonal changes similar to these noticed in the schizophrenia. Furthermore, numerous scientific groups work in the field of the interactions between endocrine, immune and nervous systems. Due to the last theory, the correlation between viral, bacterial and parasitic infections and their impact on those systems, seems to be particularly interesting and requires further investigation.

1. Introduction. 2. Viral infection and the pathogenesis of schizophrenia. 3. Bacterial infection and schizophrenia. 4. The causes of schizophrenia and parasitic diseases. 5. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.