Browsing tag: predatory species

BDELLOVIBRIO BACTERIOVORUS: MORE THAN JUST A BACTERIAL HUNTER


Tayyab Saleem, Muhammad Ishfaq, Muhammad Faheem, Syed Babar Jamal

PDF

Abstract: Bdellovibrio bacteriovorus is a predatory gram-negative deltaproteobacteria that preys on other gram-negative bacterial species. With the surge in the cases of Anti-Microbial Resistance and the demand to replace conventional antibiotics, this predatory attribute of B. bacteriovorus has led to a vast number of studies in the last decade alone. These studies demonstrated various aspects of predation and proposed using B. bacteriovorus as an alternative new approach to conventional antibiotics in humans. Here we review the current progress made in this promising new area of research to develop novel antibacterial approaches.

1. Introduction. 2. Characterizing B. bacteriovorus. 2.1. Requirements for survival. 2.2. Predation overview. 2.3. Attack phase. 2.4. Prey entry and invasion. 2.5. Growth phase. 2.6. Survival of attack phase cells. 2.7. Synergistic effect of B. bacteriovorus and conventional antibacterials. 3. B. bacteriovorus: a possible “live antibacterial”. 3.1. In-vitro evidence. 3.2. In-vivo evidence. 3.3. Obstacles. 4. Industrial applications of B. bacteriovorus. 5. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.