Browsing tag: lipopeptides

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LIPOPEPTIDES

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa lipopeptydów
Paulina Czechowicz, Joanna Nowicka

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: The constantly growing number of multidrug-resistant bacterial strains prompts the search for alternative treatments. Synthetic peptides based on natural antimicrobial peptides, also known as antimicrobial lipopeptides, can become a promising group of “drugs” to fight multi-resistant bacteria. The present paper discusses the origins of synthetic lipopeptides, their classification and anti-microbial properties.

1. Introduction. 2. Antimicrobial peptides. 3. Classification of antimicrobial peptides. 4. Lipopeptide antibiotics. 5. Synthetic lipopeptides. 5.1. Ultrashort lipopeptides. 5.2. Peptidomimetics. 5.3. Multivalent lipopeptides. 5.4. Hydrocarbon-stapled lipopeptides. 5.5. Antimicrobial lipopeptides in laboratory researches. 6. Summary

Streszczenie: Ciągle rosnąca liczba szczepów wieloopornych skłania do poszukiwania alternatywnych metod leczenia. Obiecującą grupą „leków” do walki z wieloopornymi mikroorganizmami, bazującą na naturalnych peptydach przeciwdrobnoustrojowych, mogą stać się syntetyczne peptydy określane mianem lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych. W pracy omówiono pochodzenie syntetycznych lipopeptydów, ich podział oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowe.

1. Wstęp. 2. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe. 3. Klasyfikacja peptydów przeciwdrobnoustrojowych. 4. Antybiotyki lipopeptydowe. 5. Syntetyczne lipopeptydy. 5.1. Krótkie syntetyczne lipopeptydy. 5.2. Peptydomimetyki. 5.3. Multiwalentne lipopeptydy. 5.4. Lipopeptydy usztywnione klamrą węglowodorową. 5.5. Lipopeptydy przeciwdrobnoustrojowe w badaniach laboratoryjnych. 6. Podsumowanie

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.