Browsing tag: gryzonie konwencjonalne

WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY FLORĄ JELITOWĄ I PASOŻYTAMI GRYZONI

Interactions between intestinal microflora and parasites of rodents
K. Kowalkowska, A. Okulewicz

1. Wprowadzenie. 2. Jelitowa flora bakteryjna gryzoni. 3. Badania na zwierzętach doświadczalnych. 4.Podsumowanie

Abstract: Natural intestinal microflora is a complex system of microorganisms providing homeostasis in the gastrointestinal tract of the host. Next to the bacterial commensals, there are other, larger and more hostile to the host organisms such as parasites. Laboratory rodent (mice and rats) may be contaminated with intestinal parasites, mainly pinworm species. Helminth parasites can alter the interpretation of final results. It is known that intestinal flora and parasites of animals may interact with each-other, but the nature of those relationships is not fully investigated. Unfortunately, our state of knowledge does not allow to predict the direction of those interactions, hence it seems important to carry out further research on this issue. In this work, current results of experimental studies on interactions between intestinal microflora and parasites of rodents are presented.

1. Introduction. 2. Intestinal bacterial flora of rodents. 3. Studies in experimental animals. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.