Browsing tag: diagnostyka mikrobiologiczna

DIAGNOSTYKA OSTRYCH ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH (GDO) – DOBÓR MATERIAŁÓW I PROBLEMY INTERPRETACYJNE ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ FLORY FIZJOLOGICZNEJ I NOSICIELSTWEM

Microbiological diagnosis of acute upper respiratory tract infections: choice of specimens and interpretation problems due to the presence of normal nasopharyngeal flora and carrier state
E. Mazur
1. Wstęp. 2. Dobór materiałów do badań mikrobiologicznych w zapaleniach gdo. 3. Ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych. 4. Ostre zapalenie ucha środkowego oraz jam nosowych i zatok przynosowych. 5. Materiały nieodpowiednie do diagnostyki zapaleń gdo i błędy interpretacyjne. 6. Podsumowanie
Abstract: Microbiological diagnosis can help to establish the etiological factor of acute pharyngotonsillitis, otitis media and sinusitis only of appropriate specimens have been collected. Since relevant specimens for the diagnosis of otitis media and sinusitis have to be obtained with the usage of invasive procedures, microbiological diagnosis in both diseases is not routinely recommended.
Administration of antibiotic therapy depends on clinical examination and the course of infection. The choice of antibiotic should be based on the recommendations. In Poland, the antibiotic of choice to treat acute bacterial otitis media and sinusitis is amoxicillin. In acute pharyngotonsillitis, microbiological examination is essential to confir m streptococcal etiology. It is not required if clinical examination suggests viral pharyngitis. To confirm or exclude streptococcal pharyngitis, throat swab should be obtained to perform rapid antigen detection test (RADT) or culture. Only patients with microbiologically
confirmed streptococcal pharyngitis should be treated with antibiotic. Penicillin is the drug of choice to treat streptococcal pharyngotonsillitis. Inappropriate specimens should not be the subject of microbiological examination. ;e results of microbiological examination sh ould provide physicians with interpretation, they cannot only contain the list of cultured bacteria. The discrimination should be done between etiological factors, normal flora and carrier state. Such approach can decrease unnecessary antibiotic use in the treatment of acute upper respiratory tract infections. It can also curtail the increasing antibiotic resistance among respiratory pathogens.
1. Introduction. 2. ;e choice of appropriate specimens for microbiological diagnosis of upper respiratory tract infections. 3. Acute pharyngotonsillitis. 4. Acute otitis media and sinusitis. 5. Inappropriate specimens for microbiological diagnosis of upper respiratory tract infections and interpretation errors. 6. Summar

Właściwości i zastosowanie podłoży bakteriologicznych

Properties and uses of bacteriological media
A. Mikołajczyk, E. Stefaniuk, K. Bosacka, W. Hryniewicz

1. Wstęp. 2. Przygotowywanie i przechowywanie podłoży. 3. Kontrola jakości. 4. Podział podłoży. 4.1. Podział ze względu na skład chemiczny. 4.2. Podział ze względu na konsystencję. 4.3. Podział ze względu na zawartość substancji odżywczych. 4.4. Podział ze względu na zastosowanie. 5. Podsumowanie

Abstract: The aim of this article was to collate information about bacteriological media, presenting their composition, properties and the resultingpossible applications of a particular medium or group of media in bacteriological diagnostics. The most important groups of culture media were classified basing on their composition (synthetic, semi-synthetic and natural), consistency (liquid, semi-solid, solid), nutrient content (minimum, nutrient-enriched) and use (transport, nutrient, selective, differential, selective-differentiating, for susceptibility testing). Taking into account the practical aspect, much space is devoted to the classification of culture media based on their possible use. For each group, several examples of culture media with their major components and bacterial species for which they are intended are given. Brief information about the quality assurance and control of media during their preparation, transport and storage is also presented.

1. Introduction. 2. Preparation and storage of media. 3. Quality control. 4. Classification of culture media. 4.1. Classification of culture media based on their composition. 4.2. Classification of culture media based on their consistency. 4.3. Classification of culture media based on their nutrient content. 4.4. Classification of culture media based on their use. 5. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2021, Tom 60, Zeszyt 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2021, Tom 60, Zeszyt 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.