Browsing tag: czynniki infekcyjne

Rola czynników zakaźnych w chorobach neurodegeneracyjnych

Role of infections factors in neurodegenerative diseases
M. Wiciński, P. Sopońska, B. Brzoszczyk, B. Malinowski, E. Grześk, A. Michalska

1. Wprowadzenie. 2. Choroba Alzheimera. 2.1. Chlamydophila pneumoniae. 2.2. Wirus opryszczki pospolitej typu 1. 2.3. Krętki. 2.4. Helicobacter pylori. 3. Choroba Parkinsona. 3.1. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). 3.2. Toxoplasma gondii. 4. Stwardnienie rozsiane. 4.1. Wirus Epsteina-Barr. 4.2. Wirus Torque teno. 4.3. Ludzki Herpeswirus typu 6. 4.4. Chlamydophila pneumoniae. 5. Podsumowanie

Abstract: Pathogens are possible risk factors for chronic degenerative diseases of the nervous system. This paper summarizes the evidence of infectious agents’ relationship with neurodegenerative diseases and current knowledge about the role of pathogens in the modulation of immunological mechanism in the most common degenerative diseases: Alzheimer disease, Parkinson disease and multiple sclerosis. Infections with Chlamydia pneumoniae, Herpes simplex virus type 1, spirochaete and Helicobacter pylori may constitute risk factors for the Alzheimer disease. Human immunodeficiency virus and Toxoplasma gondii in the brain can cause parkinsonism. Epstein-Barr virus and co-infection with Torque teno virus as well as Human herpes virus type 6 and  Chlamydia pneumoniae may play a role in the pathogenesis of multiple sclerosis.

1. Introduction. 2. Alzheimer’s disease. 2.1. Chlamydophila pneumoniae. 2.2. Herpes simplex virus 1. 2.3. Spirochetes. 2.4. Helicobacter pylori. 3. Parkinson’s disease. 3.1. Acquired  immunodeficiency syndrome (AIDS). 3.2. Toxoplasma gondii. 4. Multiple sclerosis. 4.1. Epstein- -Barr virus. 4.2. Torque teno virus. 4.3. Human Herpesvirus 6. 4.4. Chlamydophila pneumoniae. 5. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.