Browsing tag: cytometria przepływowa

Metody fluorescencyjnego barwienia komórek w badaniach stanu fizjologicznego bakterii

Fluorescence-based methods of cell staining in physiological state studies of bacteria
M. Olszewska, Ł. Łaniewska-Trokenheim

1. Wstęp. 2. Mikroskopia epifluorescencyjna. 3. Cytometria przepływowa. 4. Barwniki fluorescencyjne. 5. Hybrydyzacja DNA, RNA. 6. Zastosowanie metod fluorescencyjnego barwienia komórek. 7. Podsumowanie

Abstract: Despite the fact that traditional, standardized methods give satisfactory results, in fact, they are nonautomated methods, which are characterized by a long period of time in obtaining results. Progress in microbiological analysis thus requires improvements towards the instrumental and molecular methods. Fluorescence techniques are a combination of both these directions, offering an interesting alternative to the conventional, culturing methods. The article discusses the benefits and limitations of the use of fluorescence-based staining methods. The potential use in diverse microbiological directions was described.

1. Introduction. 2. Epifluorescence microscopy. 3. Flow cytometry. 4. Fluorescent dyes. 5. Hybridization DNA, RNA. 6. Application of fluorescence-based methods of cell staining. 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.