Browsing tag: choroba dłoni stóp i ust

Sukcesor wirusa polio – enterowirus 71

Successor of polio virus – enterovirus 71
A. Krzysztoszek, M. Wieczorek

1. Wstęp. 2. Budowa i klasyfikacja. 3. Receptory komórkowe i replikacja. 4. Przebieg zakażenia. 5. EV71 na świecie. 6. Genotypy EV71 i zmienność wirusa. 7. Patogeneza. 8. Prace nad szczepionką. 9. Zakończenie

Abstract: Enterovirus 71 (EV71) is one of the most important causes of hand, foot, and mouth disease. It can also cause severe complications of the central nervous system. Brain stem encephalitis with pulmonary edema is a severe complication that can lead to death. EV71 was first isolated in California in 1969. Since the late 1990s, EV71 has seriously affected the Asia-Pacific region. In recent years, there have been an increasing number of reports of HFMD outbreaks with fatal cases due to EV71 in Asian countries. Generally, EV-71 is divided into three broad genotypes: A, B and C, based on analysis of complete genome sequences of many strains. Recent studies suggest that recombination has played a crucial role in EV71 evolution. Poliovirus, another enterovirus, is nearly completely eradicated as a result of global immunization efforts. EV71 may become an important pathogen, replacing poliovirus, with increasing health threat to humans. Prevention of EV71 epidemics is likely to require the development of an effective vaccine. This is an important public health problem causing serious clinical illness and, potentially, death in young children.

1. Introduction. 2. Structure and classification. 3. Cellular receptors and replication. 4. Course of infection. 5. EV71 in the world. 6. EV71 genotypes and variability of the virus. 7. Pathogenesis. 8. Vaccine development. 9. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.