Browsing tag: biegunki

Probiotyki a wybrane schorzenia u ludzi

Probiotics and the selected diseases in humans
B. Tokarz-Deptuła, J. Śliwa-Dominiak, M. Adamiak, W. Deptuła

1. Wprowadzenie. 2. Probiotyki, a wybrane schorzenia u ludzi. 2.1. Biegunki. 2.2. Alergie. 2.3. Procesy nowotworowe. 2.4. Infekcje wirusem HIV. 3. Podsumowanie

Abstract: Probiotics are supplements or foods based on microorganisms isolated from the gastrointestinal tract of healthy humans. They have a highly positive effect on macroorganisms reducing the risk of potential pathogenic bacterial growth and influencing the host immune response. It has been proved that the microflora in the digestive tract ecosystem is conditioned by the presence of diarrhea and allergies Also other disorders, recorded already in the neonatal period, when the immune system was differentiating in the direction of pro-inflammatory and/or pro-alergic, can have an impact on the microflora. The administration of probiotic microorganisms and (or) chemotherapeutic agents, including antibiotics, improves the quality of the therapy because it results in the restoration of the balance between pro-and anti-inflammatory response of the gastrointestinal tract in such diseases as diarrhea, allergies, tumor processes, as well as in viral infections, including HIV infection.

1. Introduction. 2. Probiotics and the selected diseases and infections in humans. 2.1. Diarrhea. 2.2. Allergy. 2.3. Cancer processes. 2.4. HIV infection. 3. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.