Browsing tag: biegunka sporadyczna

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY BIEGUNKI POANTYBIOTYKOWEJ

Clostridium perfringens as the etiological agent of antibiotic associated diarrhoea
J. Kądzielska, P. Obuch-Woszczatyński, H. Pituch, G. Młynarczyk

1. Wstęp. 2. Enterotoksyna Clostridium perfringens (CPE). 2.1. Budowa enterotoksyny. 2.2. Molekularne podstawy toksynotwórczości szczepów C. perfringens typu A. 2.3. Mechanizm działania enterotoksyny C. perfringens (CPE). 3. Sporulacja C. perfringens. 4. Biegunka poantybiotykowa o etiologii C. perfringens. 5. Diagnostyka biegunki o etiologii C. perfringens typu A. 6. Nowe czynniki zjadliwości C. perfringens typu A. 7. Podsumowanie

Abstract: Clostridium perfringens strains are classified into one of five types (A-E) based on their ability to produce four major toxins: α, β, ε, ι. C. perfringens strains belonging to biotype A may cause gas gangrene and different gastrointestinal infections such as antibioticassociated diarrhoea (AAD), sporadic diarrhoea (SD), necrotizing enterocolitis and food poisoning. The major role in the pathogenesisof C. perfringens diarrhoea plays the enterotoxin (CPE). Presented review describes structure, mechanism of action and molecular background of C. perfringens enterotoxin (CPE). Mechanism of C. perfringens type A sporulation and its importance in causing case of diarrhoea is described. In addition literature reports of cases of AAD and sporadic diarrhoea, risk groups and available diagnostic methods are discussed. Special attention is paid to new virulence factors produced by C. perfringens such as beta2 toxin (β2), isolated from AAD cases, and its possible inffuence on clinical picture of the disease.

1. Introduction. 2. Clostridium perfringens enterotoxin (CPE). 2.1. Structure of enterotoxin. 2.2. Molecular background of toxicity of C. perfringens type A strains. 2.3. Mechanism of action of C. perfringens enterotoxin (CPE). 3. Sporulation of C. perfringens. 4. Antibioticassociated diarrhoea caused by C. perfringens. 5. Diagnosis of diarrhoea caused by C. perfringens type A. 6. New virulence factors of C. perfringens type A. 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.