Browsing tag: badania naukowe

Zastosowanie techniki real-time PCR w wirusologii

Application of real-time PCR in virology
S. Rynans, S. W. de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk

1. Wstęp. 2. Sposoby detekcji wykorzystywane w real-time PCR. 3. Zalety i wady techniki real-time PCR. 4. Zastosowanie real-time PCR w diagnostyce wirusologicznej. 5. Wykorzystanie real-time PCR w wirusologicznych badaniach naukowych. 6. Podsumowanie

Abstract: Real-time PCR is based on the revolutionary technique of polymerase chain reaction, which allows amplifying DNA more than a billion-fold. This method is used to monitor the progress of a PCR reaction in real time, and permits the detection of the number of amplicons generated during each amplification cycle. The described technique is now easy to perform, has high sensitivity and specificity, and provides the scope for automation. Within the field of microbiology, the application of real-time PCR has a significant impact upon virology. This review presents the background, advantages and limitations, as well as common applications of real-time PCR in virology, including biomedical research and laboratory diagnostics.

1. Introduction. 2. Detection formats in real-time PCR technique. 3. Advantages and limitation of the method. 4. Real-time PCR in molecular diagnostics of viral diseases. 5. Use of real-time PCR in biomedical research. 6. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.