Bazy danych


E.coli Database Collection – ECDC
E.coli Stock Center Database 
E. coli Index
EcoCyc – encyklopedia  genów i metabolizmu E. coli
E.coli Gene Database
E.coli Data Collection (ECDC) (University College, London)

E.coli Genome Project (University of Wisconsin)

Actinomycete-Streptomyces Internet Resource Center (ASIRC)

Compilation of Bacillus subtilis sigma-A promoters
NRSub Bacillus subtilis DNA (University of Lyon)

HinCyc – metabolizm Haemophilus influenzae (SRI International)
The Haemophilus influenzae Rd Genome DatabaseTIGR!

Mycoplasma genitalum
genomeTIGR!

Helico. pylori
Home Page

Candida albicans

CyanoBase –  Synechocystis sp. szczep PCC6803


Mycobacterium tuberculosis
genome – sekwencjonowany w Cambridge

International Mycobacterium tuberculosis genetic database

Malaria antigen database
Malaria database

World Data Center on Microorganism Database

Protist Image and Data Collection (University of Montreal)


French Genomics Server, Moulon


Virus databases on-line

Irish National Virus Reference Laboratory
Los Alamos National Laboratory

CBS Databases (Centraalbureau voor Schimmelcultures)

  • Filamentous fungi database – dane dotyczące 28,000 szczepów z kolekcji w Baarn,
  • Yeasts database – dane dotyczące 4,500 szczepów z kolekcji w Delft i 1,250 szczepów z kolekcji Oeiras w Portugalii,
  • Bacteria database – dane dotyczące 8,000 szczepów NCC (Netherlands Culture Collections of Microorganisms),
  • Aphyllophorales database – taksonomia i nomenklatura Aphyllophorales, zawiera ponad 29,000 nazw,
  • Fusarium database – taksonomia i nomenklatura Fusarium, zawiera ponad 1,500 nazw.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.