OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU


Herpes simplex encephalitis (HSE)
M. Popiel, E. Wietrak, T. Laskus

Załączniki

1. Wstęp. 2. Wirusowe zapalenia mózgu. 3. Opryszczkowe zapalenie mózgu. 3.1. Epidemiologia. 3.2. Patogeneza. 3.3. Objawy kliniczne. 3.4. Diagnostyka. 3.4.1. Reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR – Polymerase Chain Reaction). 3.4.2. Badania serologiczne. 3.5. Leczenie. 4. Podsumowanie.

Abstract: Encephalitis is a severe neurological disease, usually caused by viral infection. Most cases of viral encephalitis have unclear etiology. Herpes simplex encephalitis (HSE) comprises about 10–20% of cases of viral encephalitis, and is the most common cause of encephalitis with known etiology. HSE is associated with 30% mortality in treated patients, while mortality in the untreated patients is as high as 70%. Rapid and correct diagnosis of HSE is essential for fast introduction of right treatment, which leads to significant reduction in mortality and lowers the risk of neurological complications.

1. Introduction. 2. Viral encephalitis. 3. Herpes simplex encephalitis. 3.1. Epidemiology. 3.2. Pathogenesis. 3.3. Clinical symptoms. 3.4. Diagnostics. 3.4.1. Polymerase Chain Reaction. 3.4.2. Serology. 3.5. Treatment. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.