Jarosław A. Pankowski


Dr Jarosław A. Pankowski

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej
ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa
tel. 22 554 13 12
e-mail: post.mikrobiol@biol.uw.edu.pl

 

Specjalność: mikrobiologia molekularna

Szczególne zainteresowania: biologia syntetyczna, genetyka bakterii, metody składania DNA oraz modyfikacji genomów

Jarosław Pankowski pełnił rolę sekretarza w latach 2020-21.


POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.