Recenzenci


Redakcja Postępów Mikrobiologii składa serdeczne podziękowania Recenzentom  prac w 2022 roku:

 

dr Anna Budzyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Michał Burmistrz (Uniwersytet Warszawski)

dr Agnieszka Chojecka (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny )

dr hab. Kamila Goderska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

dr Magdalena Grodecka (Biobank Sieci Badawczej Łukasiewicz)

prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr Katarzyna Grudlewska-Buda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Monika Janczarek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Agnieszka Kijewska (Gdański Uniwersytet Medyczny)

prof. dr hab. inż. Dorota Kręgiel (Politechnika Łódzka)

dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN)

dr Marta Książczyk (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Anna Ligocka, prof. PBŚ (Politechnika Bydgoska)

prof. dr hab. Anna Monika Moniuszko-Malinowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Magdalena Popowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

dr Małgorzata Prażyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Lidia Stasiak-Różańska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

dr hab. Paweł Stączek prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.