Zmiany w układzie stron tytułowych
Od przyszłego roku wprowadzamy nowy element do strony tytułowej każdej pracy. Wprowadzenie do druku, a co ważniejsze do archiwum na naszej witrynie, streszczenia w języku polskim pozwoli dostarczyć więcej informacji dla wszystkich naszych czytelników oraz zwiększyć dostępność artykułów dla wyszukiwarek.

Ze względu na aktualną sytuację w procesie redakcyjnym, większość prac które zostaną nadesłane w tym roku ukaże się w przyszłorocznych zeszytach. Dlatego zwracamy się już teraz do P.T. Autorów o przesyłanie prac ze streszczeniem języku polskim. Ta i inne drobne zmiany, które wprowadziliśmy są już uwzględnione  w instrukcji oraz w szablonach plików.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.