DOSTĘP


Dostęp do publikacji jest otwarty, za wyjątkiem najnowszego numeru Postępów Mikrobiologii. Pełny tekst wszystkich artykułów najnowszego zeszytu  (w formie pliku pdf) jest dostępny tylko dla aktywnych członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Rejestracja na stronie PTM jest zarezerwowana dla członków towarzystwa, którzy mają opłaconą bieżącą składkę. Więcej informacji odnośnie członkostwa i uzyskania konta można uzyskać na stronie Towarzystwa.

 

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.