Integrony bakterii Gram-dodatnich


Integrons in Gram-positive bacteria
B. Łabiszak, R. Koczura

Załączniki

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka integronów. 3. Integrony bakterii Gram-dodatnich. 3.1. Integrony Corynebacterium spp. 3.2. Integrony Enterococcus spp. 3.3. Integrony Staphylococcus spp. 3.4. Integrony Streptococcus spp. 3.5. Integrony innych gatunków bakterii Gram-dodatnich. 4. Podsumowanie

Abstract: Integrons are genetic platforms responsible for integration, rearrangement and expression of resistance determinants called gene cassettes. Most of the reports on the occurrence, characteristics and evolution of integrons concern Gram-negative bacteria, whereas relatively little is known on the distribution and role of integrons in Gram-positive microorganisms. The aim of this review is to summarize the information about the occurrence of integrons in Gram-positive bacteria and their role in the spread of antimicrobial resistance.

1. Introduction. 2. Integron characteristics. 3. Integrons in Gram-positive bacteria. 3.1. Integrons in Corynebacterium spp. 3.2. Integrons in Enterococcus spp. 3.3. Integrons in Staphylococcus spp. 3.4. Integrons in Streptococcus spp. 3.5. Integrons in other Gram-positive species. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.