Informacje o opłatach


INFORMACJA DLA AUTORÓW

o opłatach za prace publikowane w Postępach Mikrobiologii

Nowa opłata od 01.03.2023 r:

a) dla autora korespondencyjnego – członka PTM (z opłaconą składką na rok bieżący), gdy manuskrypt jest w wersji anglojęzycznej lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 400 + VAT (tj.492 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 800 + VAT  (tj.984 zł brutto);

b) dla pozostałych autorów korespondencyjnych, którzy nie są aktywnymi członkami PTM (nie mają opłaconych składek w roku bieżącym), gdy manuskrypt jest w wersji anglojęzycznej lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 1000 + VAT (tj.1230 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 1400 zł + VAT (tj.1722 zł brutto).

 

Manuskrypty przysłane do końca lutego 2023 będą publikowane na podstawie dotychczas obowiązujących zasad:

a) dla autora korespondencyjnego – członka PTM (z opłaconą składką na rok bieżący), gdy manuskrypt jest w wersji anglojęzycznej lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 200 + VAT (tj. 246 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 400 + VAT  (tj. 492 zł brutto);

b) dla pozostałych autorów korespondencyjnych, którzy nie są aktywnymi członkami PTM (nie mają opłaconych składek w roku bieżącym), gdy manuskrypt jest w wersji anglojęzycznej lub przysyłane są obie wersje językowe (angielska i polska): 300 + VAT (tj. 369 zł brutto), gdy manuskrypt jest przysłany tylko w języku polskim – opłata wynosi 600 zł + VAT (tj. 738 zł brutto);

 

 Autorzy manuskryptów proszeni są o wnoszenie opłat na konto PTM:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa

BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

 

W imieniu Autorów opłatę może wnosić sponsorująca instytucja, fundacja, itp., opłatę można wnosić też indywidualnie.  W obu przypadkach należy przesłać do Redakcji informacje potrzebne do wystawienia faktury. Opłatę należy wnieść po otrzymaniu faktury. W przypadku, gdy faktura nie jest potrzebna do dokonania wpłaty (opłata indywidualna) przelewu można dokonać po uzyskaniu od Redakcji informacji, że praca została przyjęta do druku.

Opisana powyżej opłata pokrywa koszt elektronicznego wydania publikacji, w tym wszystkich ilustracji w kolorze. Jeżeli życzeniem Autorów jest wydanie publikacji zawierającej kolorowe ilustracje również w drukowanym zeszycie naszego czasopisma, Wydawca pobiera opłaty za wydruk kolorowych ilustracji w wysokości 300 zł + VAT 23% (369 zł) za stronę.

 

Zaksięgowanie przelewu na koncie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest warunkiem uruchomienia procedury wydawniczej przez Redakcję.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.