Dla AutorówWarning: Illegal string offset 'id' in /wp-content/plugins/child-pages-shortcode/child-pages-shortcode.php on line 81

Warning: Illegal string offset 'size' in /wp-content/plugins/child-pages-shortcode/child-pages-shortcode.php on line 85

Warning: Illegal string offset 'width' in /wp-content/plugins/child-pages-shortcode/child-pages-shortcode.php on line 89

Warning: Illegal string offset 'size' in /wp-content/plugins/child-pages-shortcode/child-pages-shortcode.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'id' in /wp-content/plugins/child-pages-shortcode/child-pages-shortcode.php on line 141

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.