Tom 55
Zeszyt 4 • 2016

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. Listeria monocytogenes – przeżywalność i metody eliminowania w produktach mleczarskich3376 czerwca 2017Listeria monocytogenes – survival and methods of its elimination from dairy productsK. Adamczewski, J. Kowalik, A. Łobacz
 2. Właściwości przeciwbakteryjne propolisu3436 czerwca 2017Antibacterial properties of propolisK. Wolska, A. Górska A. Adamiak
 3. Herpeswirus koni typ 1 – dobrze poznany, lecz ciągle stanowiący wyzwanie3516 czerwca 2017Equine Herpesvirus type 1 – well known, but still challengingK. Stasiak, J. Rola, J. F. Żmudziński
 4. Rys historyczny oraz aktualna taksonomia pałeczek z rodzaju Campylobacter 3616 czerwca 2017The history and the current taxonomy of Campylobacter speciesP. Roszkowska, S. Giedrys-Kalemba, K. Galant, A. Pruss, I. Wojciechowska - Koszko
 5. Klasyczne bakterie propionowe – taksonomia,warunki hodowlane oraz zastosowanie3676 czerwca 2017Dairy propionibacteria – taxonomy,culture conditions and applicationJ. Pawlicka-Kaczorowska, K. Czaczyk
 6. Biosorpcja jonów kadmu przez struktury powierzchniowe bakterii z rodzaju Lactobacillus3816 czerwca 2017Biosorption of cadmium ions by cell surface structures of bacteria from Lactobacillus speciesM. Michalak, K. Gustaw, A. Waśko, M. Polak-Berecka
 7. Bakterie kwasu octowego Asaia sp. i ich unikalne zdolności adaptacyjne3926 czerwca 2017Acetic acid bacteria Asaia sp. and their unique adaptive abilitiesH. Antolak, D. Kręgiel
 8. Integrony bakterii Gram-dodatnich3986 czerwca 2017Integrons in Gram-positive bacteriaB. Łabiszak, R. Koczura
 9. Genetyczne podłoże oddziaływań bakterii endofitycznych z roślinami4046 czerwca 2017Genetic basis of endophytic bacteria-plant interactionsA. Piński, K. Hupert - Kocurek
 10. Rekultywacja gleb skażonych metalami ciężkimi metodą fitostabilizacji wspomaganej4136 czerwca 2017Recultivation of heavy metal-contaminated soils using aided phytostabilizationD. Wasilkowski, A. Mrozik
 11. Mikroorganizmy w usuwaniu toksycznych barwników przemysłowych4246 czerwca 2017Microbial elimination of toxic industrialdyesA. Góralczyk, A. Jasińska, J. Długoński
 12. Penicillin G secretion by industrial mycelia of Penicillium chrysogenum4336 czerwca 2017Wydalanie penicyliny G z przemysłowej grzybni Penicillium chrysogenumW. Kurzątkowski, A. Gębska-Kuczerowska, K. Oliwa-Dobieszewska, A. Gaber, M. Kuczerowski

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.