Tom 55
Zeszyt 3 • 2016

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Drożdże w bioindykacji zanieczyszczeń rolniczych2371 lipca 2017Yeast as bioindicators of agricultural pollutionU. Wachowska, A. D. Stasiulewicz-Paluch
  2. Udział czynników wirulencji Enterococcus faecalis w rozwoju chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych2471 lipca 2017Virulence factors of Enterococcus faecalis in relation to pulp diseases and periapical infectionsE. Prażmo, R. Godlewska, M. Kwaśny, A. Mielczarek
  3. Modulacja humoralnej odpowiedzi odpornościowej gąsienic Galleria mellonella przez enzymy proteolityczne bakterii Pseudomonas aeruginosa2551 lipca 2017Modulation of the humoral immune response in Galleria mellonella larvae by proteolytic enzymes produced by Pseudomonas aeruginosaM. Andrejko
  4. Kultury starterowe w piekarstwie – możliwość odzwierciedlenia tradycyjnego procesu fermentacji poprzez kształtowanie mikrobiota zakwasów piekarskich w przemysłowej produkcji pieczywa2681 lipca 2017Starter cultures for baked goods – the traditional fermentation process by formation of sourdough microbiota in the industrial bread productionK. Piasecka-Jóźwiak, B. Chabłowska, I. Stefańska
  5. Mikrobiom układu oddechowego w warunkach fizjologicznych i patologicznych2791 lipca 2017The respiratory tract microbiota in physiological and pathological conditionsM. Malinowska, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła
  6. Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmu2841 lipca 2017Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmuP. Niedźwiedzka-Rystwej, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła
  7. Symbioza rizobiów z roślinami bobowatymi (Fabaceae)2891 lipca 2017Symbiosis of rhizobia with legume plants (Fabaceae)G. Stasiak, A. Mazur, P. Koper, K. Żebracki, A. Skorupska
  8. Związki interferujące z bakteryjnymi systemami wyczuwania liczebności i ich potencjalna funkcja terapeutyczna3001 lipca 2017Inhibitors of bacterial quorum sensing systems and their role as potential therapeuticsK. I. Wolska, A. M. Grudniak, K. Markowska
  9. Wybrane metody molekularne wykorzystywane w ocenie bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych3091 lipca 2017 Selected molecular methods used in assessing the biodiversity of soil organismsM. Łyszcz, A. Gałązka
  10. Właściwości i zastosowanie podłoży bakteriologicznych3201 lipca 2017Properties and uses of bacteriological media A. Mikołajczyk, E. Stefaniuk, K. Bosacka, W. Hryniewicz

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.