Tom 61
Zeszyt 4 • 2022

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. OD REDAKCJI1671 grudnia 2022EDITORIAL
  2. BDELLOVIBRIO BACTERIOVORUS: MORE THAN JUST A BACTERIAL HUNTER1691 grudnia 2022Tayyab Saleem, Muhammad Ishfaq, Muhammad Faheem, Syed Babar Jamal
  3. MICROBIALLY-PRODUCED ORGANIC ACIDS AS LEACHING AGENTS FOR METAL RECOVERY PROCESSES1791 grudnia 2022Itzel A. Cruz-Rodríguez, Norma G. Rojas-Avelizapa, and Andrea M. Rivas-Castillo
  4. ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY MAŁYMI, REGULATOROWYMI RNA A DWUSKŁADNIKOWYMI SYSTEMAMI TRANSDUKCJI SYGNAŁU U BAKTERII GRAM-UJEMNYCH1911 grudnia 2022INTERACTIONS BETWEEN SMALL REGULATORY RNAS AND TWO-COMPONENT SIGNAL TRANSDUCTION SYSTEMS IN GRAM-NEGATIVE BACTERIAKarolina Jaworska, Weronika Staniszewska, Patrycja Gomza, Paula Rożen, Katarzyna Brzostek, Adrianna Raczkowska
  5. RÓŻNE OBLICZA SŁAWNEGO ODKRYWCY PAMIĘCI LUDWIKA PASTEURA W 200. ROCZNICĘ URODZIN2051 grudnia 2022DIFFERENT FACES OF THE FAMOUS DISCOVERER IN MEMORY OF LOUIS PASTEUR ON THE 200TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAYDominika Salamon, Tomasz Jagielski
  6. WSPÓŁCZESNE METODY IDENTYFIKACJI BIAŁKOWYCH ANTYGENÓW SZCZEPIONKOWYCH2111 grudnia 2022MODERN METHODS OF IDENTIFICATION OF PROTEIN VACCINE ANTIGENSRafał Jabłuszewski, Agnieszka Wyszyńska
  7. MIKROBIOM PRZEWODU POKARMOWEGO CZŁOWIEKA – WYBRANE DANE2231 grudnia 2022THE HUMAN GASTROINTESTINAL TRACT MICROBIOME – SELECTED DATABeata Tokarz-Deptuła, Paulina Dudziak, Natalia Gurgacz, Wiesław Deptuła
  8. DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY STABILIZACJI WINA2351 grudnia 2022FORMER AND CONTEMPORARY METHODS FOR WINE STABILIZATIONKamila Pachnowska, Adrian Augustyniak, Jolanta Karakulska
  9. OPPORTUNISTIC PATHOGENS OF THE GENUS CRYPTOCOCCUS IN LOUIS PASTEUR DAYS AND IN 200TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH2471 grudnia 2022OPORTUNISTYCZNE PATOGENY Z RODZAJU CRYPTOCOCCUS W CZASACH LUDWIKA PASTEUR`A I W DWUSETNĄ ROCZNICĘ JEGO URODZINMariusz Dyląg
  10. KOMUNIKATY, INFORMACJE26513 grudnia 2022NEW REPORTS, INFORMATIONPTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.