Tom 61
Zeszyt 3 • 2022

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. MULTIDRUG EFFLUX PUMPS IN BACTERIA AND EFFLUX PUMP INHIBITORS1054 października 2022POMPY OPORNOŚCI WIELOLEKOWEJ U BAKTERII I ICH INHIBITORYAbhirami P. Sreekantan, Pooja P. Rajan, Minsa Mini and Praveen Kumar
  2. A REVIEW OF PROBIOTIC APPLICATIONS IN POULTRY: IMPROVING IMMUNITY AND HAVING BENEFICIAL EFFECTS ON PRODUCTION AND HEALTH1154 października 2022PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ PROBIOTYKÓW U DROBIU: POPRAWA ODPORNOŚCI I KORZYSTNE EFEKTY NA PRODUKCJĘ I ZDROWIEShumaila Yousaf, Hafiz Muhammad Nouman, Ibrar Ahmed, Sabir Husain, Muhammad Waseem, Shahid Nadeem, Muhammad Tariq, Ozge Sizmaz, Muhammad Farhan Zafar Chudhry
  3. COVID-19 TRANSMISSION, RISKS FACTORS AND DISEASE CHARACTERISTICS IN ASTHMATICS PATIENTS1254 października 2022TRANSMISJA COVID-19, CZYNNIKI RYZYKA I CHARAKTERYSTYKA CHOROBY U PACJENTÓW CHORYCH NA ASTMĘShatha A. Alduraywish
  4. KRZTUSIEC I „EFEKT CZERWONEJ KRÓLOWEJ”1334 października 2022PERTUSSIS AND “THE RED QUEEN EFFECT”Karolina Ucieklak
  5. OD REDAKCJI1474 października 2022EDITORIAL
  6. NOTA RETRAKCYJNA1484 października 2022RETRACTION NOTE
  7. LISTY DO REDAKCJI1494 października 2022LETTERS TO THE EDITOR
  8. KOMUNIKATY, INFORMACJE1572 lutego 2023NEW REPORTS, INFORMATIONPTM
  9. KOMUNIKATY, INFORMACJE1574 października 2022NEW REPORTS, INFORMATIONPTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.