Tom 61
Zeszyt 2 • 2022

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. OD REDAKCJI611 lipca 2022EDITORIAL
  2. GRZYBY ENDOFITYCZNE W ROLI POTENCJALNYCH PRODUCENTÓW ZWIĄZKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH631 lipca 2022ENDOPHYTIC FUNGI AS POTENTIAL PRODUCERS OF ANTICANCER COMPOUNDSAgnieszka Getinger-Panek, Ilona Bednarek
  3. WYBRANE ZOONOZY BAKTERYJNE PRZENOSZONE PRZEZ MLEKO SUROWE731 lipca 2022SELECTED BACTERIAL ZOONOSES TRANSMITTED BY RAW MILKMaria J. Chmiel, Agata Dziewońska
  4. ENZYMATIC AND NON-ENZYMATIC RESPONSE DURING NITROSATIVE STRESS IN ESCHERICHIA COLI811 lipca 2022ENZYMATYCZNA I NIEENZYMATYCZNA ODPOWIEDŹ NA STRES AZOTOWY U E. COLIRohan Nath, Swarnab Sengupta, Arindam Bhattacharjee
  5. Komunikaty951 lipca 2022PTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.