Tom 61
Zeszyt 1 • 2022

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. OD REDAKCJI331 marca 2022EDITORIALTomasz Jagielski
  2. VACCINES AGAINST ANTHRAX – SELECTED RESEARCH731 marca 2022SZCZEPIONKI PRZECIWKO WĄGLIKOWI – WYBRANE BADANIADorota Żakowska, Bożena Wlizło-Skowronek, Patrycja Wójcicka, Małgorzata Stawecka-Hamerla, Katarzyna Naylor
  3. THE ROLE OF THE BACTEROIDES SPP. IN BACTERAEMIA1331 marca 2022ROLA BACTEROIDES SPP. W BAKTERIEMIIMateusz Wysocki, Marta Kierzkowska, Edyta Podsiadły
  4. BAKTERIE MODYFIKOWANE GENETYCZNIE – PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA W PROFILAKTYCE, DIAGNOSTYCE I TERAPII2131 marca 2022GENETICALLY MODIFIED BACTERIA – THE PERSPECTIVE OF APPLICATION IN PREVENTION, DIAGNOSTICS AND THERAPYBarbara Macura, Aneta Kiecka, Marian Szczepanik
  5. POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI WYKRYWANIA DNA HPV W PŁYNNEJ BIOPSJI I DIAGNOSTYCE RAKA GŁOWY I SZYI3131 marca 2022POTENTIAL POSSIBILITIES OF HPV DNA DETECTION IN LIQUID BIOPSY FOR DIAGNOSIS OF PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCERBarbara Masarczyk, Tomasz W. Rutkowski, Agnieszka M. Mazurek
  6. COLIFAGI SOMATYCZNE JAKO WSKAŹNIK W OCENIE JAKOŚCI WODY DO PICIA3931 marca 2022SOMATIC COLIPHAGES AS AN INDICATOR IN DRINKING WATER QUALITY ASSESSMENTMarta Bartosik, Łukasz Mąka, Renata Matuszewska
  7. Komunikaty4931 marca 2022PTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.