Tom 59
Zeszyt 2 • 2020

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Wspomnienie11330 czerwca 2020
  2. Microorganisms as indoor and outdoor air biological pollution11530 czerwca 2020Mikroorganizmy jako biologiczne zanieczyszczenia wewnętrznego i zewnętrznego powietrzaS. Siebielec, M. Woźniak, A. Gałązka, G. Siebielec
  3. Ryzyko transmisji chorób zakaźnych przenoszonych przez kleszcze poprzez transfuzję krwi12930 czerwca 2020Risk of transmission of tick-borne diseases by blood transfusionB. Fiecek, M. Matławska, E. Gołąb, T. Chmielewski
  4. CRONOBACTER SPP. – POWAŻNE ZAGROŻENIE W ŻYWNOŚCI DLA NIEMOWLĄT13930 czerwca 2020 Cronobacter spp. – the serious risk in a baby foodM. Gemba, E. Rosiak, D. Kołożyn-Krajewska
  5. Mechanizmy powstawania oporności dermatofitów na substancje przeciwgrzybicze15330 czerwca 2020Mechanisms of dermatophyte resistance to antifungal substancesD. Łagowski, S. Gnat, A. Nowakiewicz
  6. Wpływ drożdży i bakterii mlekowych na zawartość związków lotnych i inne parametry enologiczne win16730 czerwca 2020Influence of yeast and lactic acid bacteria on the content of volatile compounds and other oenological parameters of winesA. Stój
  7. RECENZJE17930 czerwca 2020
  8. KOMUNIKATY I INFORMACJE18130 czerwca 2020NEW REPORTS, INFORMATIONPTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.