Tom 53
Zeszyt 1 • 2014

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Wewnątrzkomórkowe receptory NOD-podobne, skutki mutacji w obrębie ich genów310 sierpnia 2017Intracellular NOD-like receptors, implications of mutations in their genesM. Osiak, N. Pająk, H. Antosz
  2. Przemysłowe wykorzystanie bakterii z rodzaju Clostridium1510 sierpnia 2017Industrial application of Clostridium spp.K. Leja, K. Czaczyk, K. Myszka
  3. Mikrobiologiczne przemiany kwasu wanilinowego2510 sierpnia 2017Microbial transformation of vanillic acidM. Kurek, I. Greń
  4. Beztlenowe ziarenkowce Gram-dodatnie (GPAC) – diagnostyka i znaczenie kliniczne3510 sierpnia 2017Gram-positive anaerobic cocci (GPAC) – diagnostic and clinical significanceM. Kierzkowska, A. Majewska, A. Sawicka-Grzelak, G. Młynarczyk
  5. Ukierunkowana ewolucja enzymów pochodzenia mikrobiologicznego4310 sierpnia 2017Directed evolution of microbial enzymesK. Hupert-Kocurek, A. Banaś, D. Wojcieszyńska, U. Guzik
  6. Rola i znaczenie proteinaz związanych z powierzchnią komórek bakterii Lactobacillus helveticus4910 sierpnia 2017The role and significance of cell – envelope associated proteinases of Lactobacillus helveticus bacteriaK. Skrzypczak, W. Gustaw, A. Waśko
  7. Mikrobiologiczna degradacja niesteroidowych leków przeciwzapalnych6110 sierpnia 2017Microbial degradation non-steroidal anti-inflammatory drugsU. Guzik, K. Hupert-Kocurek, D. Wojcieszyńska
  8. Grzyby z rodzaju Neotyphodium – endofity traw7110 sierpnia 2017Grass endophytes of the Neotyphodium genusB. Wiewióra
  9. Bakterie patogenne dla cebuli (Allium cepa L.)8110 sierpnia 2017Onion (Allium cepa L.) pathogenic bacteriaB. Kowalska, U. Smolińska

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.