Tom 52
Zeszyt 4 • 2013

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. US3 – wielofunkcyjna kinaza serynowo-treoninowa alfaherpeswirusów3292 października 2017US3 – a multifunctional serine-threonine kinase of alphaherpesvirusesD. Lesiak, A. Brzozowska, K. Bieńkowska-Szewczyk, A. D. Lipińska
  2. Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część I: Wirusy DNA3432 października 2017Viral infections of the central nervous system. Part I: DNA virusesS. Rynans, S. Walter de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk
  3. Wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. Część II: Wirusy RNA3492 października 2017Viral infections of the central nervous system. Part II: RNA virusesS. Rynans, S. Walter de Walthoffen, T. Dzieciątkowski, G. Młynarczyk
  4. Udział ludzkiego cytomegalowirusa w mechanizmach karcynogenezy glejaka wielopostaciowego3552 października 2017The role of human cytomegalovirus in mechanisms of glioblastoma muliforme carcinogenesisM. Wiciński, P. Sopońska, B. Brzoszczyk, B. Malinowski, A. Michalska, E. Grześk, K. Szadujkis-Szadurska, T. Kornatowski, A. Czeczuk, G. Grześk
  5. Mechanizmy oporności bakterii na metale ciężkie3632 października 2017Mechanisms of heavy metals resistance in bacteriaE. Oleńska, W. Małek
  6. The role of leucine arylamidase in the virulence of Candida albicans3732 października 2017Rola arylamidazy leucynowej w wirulencji Candida albicansM. Staniszewska, M. Bondaryk, W. Kurzątkowski
  7. Ekstremofile – mikroorganizmy z przeszłością i z przyszłością3812 października 2017Extremophiles – microorganisms with the past and the futureA. Zabłotni, A. Dziadosz
  8. Bioremediacja związków ropopochodnych oraz szlaki ich biodegradacji3972 października 2017Bioremediation of petroleum compounds and their biodegradation pathwaysM. Mendrycka, K. Mucha, S. Stawarz
  9. Metody fluorescencyjnego barwienia komórek w badaniach stanu fizjologicznego bakterii4092 października 2017Fluorescence-based methods of cell staining in physiological state studies of bacteriaM. Olszewska, Ł. Łaniewska-Trokenheim
  10. Zastosowanie testu Amesa do oceny aktywności mutagennej zanieczyszczeń gleby4192 października 2017The application of the Ames test to the evaluation of the mutagenic activity of soil’s pollutantP. Jadczyk, B. Kołwzan

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.