Tom 52
Zeszyt 3 • 2013

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Epidemiologia zakażeń Streptococcus pyogenes, struktura klonalna populacji i antybiotykooporność2234 października 2017Epidemiology of Streptococcus pyogenes infections, clonal structure population and antibiotic resistanceK. Szczypa, J. Wilemska, W. Hryniewicz, I. Sitkiewicz
  2. Immobilizacja komórek – znaczenie biomedyczne2334 października 2017Cell immobilization - biomedical significanceZ. Bakuła, R. Stachowiak, J. Wiśniewski, L. Granicka, J. Bielecki
  3. Choroba niedokrwienna serca a zakażenia bakteryjne Helicobacter pyloriChlamydophila pneumoniae – rola białek szoku cieplnego i zjawisko mimikry antygenowej2474 października 2017Coronary heart disease versus Helicobacter pylori and Chlamydophila pneumoniae bacterial infections – the role of heat shock proteins and the phenomenon of antigenic mimicryA. Matusiak, M. Chmiela
  4. Oporność bakterii z rodziny Enterobacteriaceae na antybiotyki β-laktamowe wynikająca z wytwarzania β-laktamaz2614 października 2017β-Lactamase-mediated resistance in EnterobacteriaceaeE. Nikonorow, A. Baraniak, M. Gniadkowski
  5. Immunoprofilaktyka zakażeń Campylobacter2734 października 2017Anti-Campylobacter immunoprophylaxisP. Łaniewski, E. K. Jagusztyn - Krynicka
  6. Konstrukcja szczepionek podjednostkowych z wykorzystaniem komórek Salmonella enterica jako nośnika heterologicznych genów2814 października 2017Subunit vaccine construction using Salmonella enterica cells as a carrier of heterologous genesP. Łaniewski, E. K. Jagusztyn - Krynicka
  7. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. I. Aspekty mikrobiologiczne i immunologiczne2954 października 2017Characterization of fungi of the Malassezia genus. I. Microbiological and immunological aspectsT. Jagielski, E. Rup, A. B. Macura, J. Bielecki
  8. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. II. Aspekty kliniczne3074 października 2017Characterization of fungi of the Malassezia genus. II. Clinical aspectsE. Rup, T. Jagielski, A. Macura, J. Bielecki
  9. Charakterystyka genotoksyn CDT (cytolethal distending toxin)3154 października 2017Characterization of CDT (cytolethal distending toxin) genotoxinsP. Kobierecka, A. Wyszynska, E. K. Jagusztyn - Krynicka

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.