Tom 52
Zeszyt 2 • 2013

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. Mikrobiologiczny rozkład kwasu cynamonowego i jego hydroksypochodnych13516 października 2017Microbiological degradation of cinnamic acid and its hydroxyl-derivativesD. Wojcieszyńska, K. Hupert - Kocurek, U. Guzik
  2. Polio – zagadkowy wirus14316 października 2017Polio – a mysterious virusŁ. Kuryk, M. Wieczorek, B. Litwińska
  3. Wirusy paragrypy w aspekcie zakażeń wirusowych osób po przeszczepach szpiku lub płuc15316 października 2017Human parainfluenza viruses as the cause of viral infectionsin patients after stem cells or lung transplantationE. Abramczuk, K. Pancer, B. Litwińska
  4. Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne16116 października 2017Probiotics – technological and manufacturing aspectsM. Jach, R. Łoś, M. Maj, A. Malm
  5. Oporność Staphylococcus aureus na glikopeptydy17116 października 2017Resistance of Staphylococcus aureus strains to glycopeptidesK. Szymanek -Majchrzak, A. Młynarczyk, G. Młynarczyk
  6. Metagenom – zródło nowej informacji o mikroorganizmach glebowych18516 października 2017Metagenome – a new source of information about soil microorganismsJ. Kozdrój
  7. Wystepowanie i chorobotwórczość dla człowieka potencjalnie toksynotwórczych maczugowców – Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulceransCorynebacterium pseudotuberculosis20116 października 2017The occurrence and pathogenicity of potentially toxinogenic corynebacteria – Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i Corynebacterium pseudotuberculosisA. A. Zasada
  8. Molekularne metody identyfikacji bakterii z rodzaju Staphylococcus21116 października 2017Molecular methods for the identification of bacteria from the genus StaphylococcusE. Szczuka, N. Makowska, A. Kaznowski

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.