Tom 51
Zeszyt 3 • 2012

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. BADANIA MODELOWE NAD PATOGENEZĄ OSPY PRAWDZIWEJ: WPŁYW ORTOPOKSWIRUSÓW KROWIANKI, OSPY MYSZY I OSPY BYDŁA NA AKTYWACJĘ CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO NF-кB15526 kwietnia 2018Model studies on smallpox pathogenesis: the in&uence of vaccinia, mousepox and cowpox orthopoxviruses on the activation of transcription factor NF-кBJ. Struzik, M. Niemiałtowski
  2. MIKROBIOLOGICZNE ŹRÓDŁA BARWNIKÓW W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI16726 kwietnia 2018Microbiological sources of colorants in food technologyI. Stolarzewicz, A. Kapturowska, E. Białecka-Florjańczyk
  3. OZONOTERAPIA ORAZ ZASTOSOWANIE OZONU W DEZYNFEKCJI17726 kwietnia 2018Ozonotherapy and application of ozone as disinfectantD. Białoszewski, E. Bocian, S. Tyski
  4. OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE MÓZGU18526 kwietnia 2018Herpes simplex encephalitis (HSE)M. Popiel, E. Wietrak, T. Laskus
  5. CHARAKTERYSTYKA BIAŁEK WIRUSA EPSTEINA-BARR – ICH UDZIAŁ W ZAKAŻENIU LATENTNYM I POWIĄZANIE Z PROCESAMI NOWOTWORZENIA19125 kwietnia 2018Characterization of Epstein-Barr virus proteins – their participation in latency and relation to oncogenesisA. Żuk-Wasek
  6. JAK ZDOBYĆ I WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ O WIELOGATUNKOWYCH BIOFILMACH?20525 kwietnia 2018How to gain and use knowledge about multi-species biofilms?E. Trafny
  7. DIAGNOSTYKA OSTRYCH ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH (GDO) – DOBÓR MATERIAŁÓW I PROBLEMY INTERPRETACYJNE ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ FLORY FIZJOLOGICZNEJ I NOSICIELSTWEM21325 kwietnia 2018Microbiological diagnosis of acute upper respiratory tract infections: choice of specimens and interpretation problems due to the presence of normal nasopharyngeal flora and carrier stateE. Mazur
  8. MIKROBIOLOGICZNA DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ IMPLANTÓW STAWU BIODROWEGO21925 kwietnia 2018Microbiological diagnostics of prosthetic hip joint infectionsD. Strzelec - Nowak, A. Bogut, J. Niedźwiadek, M. Kozioł - Montewka, A. Sikora
  9. ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO – CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW RYZYKA, ENDOGENNYCH ŹRÓDEŁ ZAKAŻENIA I METODY ZAPOBIEGANIA22724 kwietnia 2018Surgical site infections-characterization of risk factors, endogenous sources of infection and methods of preventionM. Montewka, A. Skrzek, D. Plewik, S. Rudzki, A. Wysokiński, M. Kozioł-Montewka

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.