Tom 51
Zeszyt 1 • 2012

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. MECHANIZMY WIRULENCJI STREPTOCOCCUS PYOGENES 320 kwietnia 2018Patogenicity mechanisms of Streptococcus pyogenes K. Szczypa, J. Wilemska, W. Hryniewicz, I. Sitkiewicz
  2. CLOSTRIDIUM PERFRINGENS JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY BIEGUNKI POANTYBIOTYKOWEJ1720 kwietnia 2018Clostridium perfringens as the etiological agent of antibiotic associated diarrhoeaJ. Kądzielska, P. Obuch-Woszczatyński, H. Pituch, G. Młynarczyk
  3. MIKROBIOM CZŁOWIEKA – ZDROWIE I CHOROBA2720 kwietnia 2018Human microbiome – health and diseaseM. Binek
  4. CHOROBY SERCA JAKO PÓŹNE POWIKŁANIA ZAKAŻEŃ ODZWIERZĘCYCH PRZENOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE3716 kwietnia 2018Heart disease as a late complications of zoonosis transmitted by a ticks I. Mączka, S. Tylewska -Wierzbanowska
  5. ZAKAŻENIA BARTONELLA SPP. ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORÓB OCZU4716 kwietnia 2018Bartonella spp. infections with particular emphasis on eye diseasesB. Fiecek, T. Chmielewski, S. Tylewska - Wierzbanowska
  6. PROBIOTYCZNE BAKTERIE FERMENTACJI MLEKOWEJ (LAB)5516 kwietnia 2018Probiotic lactic acid bacteria (LAB)J. Gajewska, M. K. Błaszczyk
  7. NOWOCZESNE TECHNIKI MIKROSKOPOWE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OCENIE GRANULOWANEJ BIOMASY6716 kwietnia 2018New microscopic and molecular biology techniques in the evaluation of granular biomass B. Kończak, J. Karcz, K. Miksch

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.