Tom 60
Zeszyt 1 • 2021

Spis treści:

Lista aktualności:

  1. SELECTED ASPECTS OF THE CRISPR-CAS BIOLOGY AND APPLICATIONS316 marca 2021Monika Wawszczak, Aneta Filipiak, Michał Majchrzak, Stanisław Głuszek, Wioletta Adamus-Białek
  2. NOVEL SARS-COV-2 PANDEMIC TRANSMISSION WITH ONGOING ANTIVIRAL THERAPIES AND VACCINE DESIGN1316 marca 2021Muhammad Yameen, Sara Sattar, Ayesha Khalid, Muhammad Aamir Aslam, Nishat Zafar, Muhammad Hassan Saeed, Muhammad Haseeb Arif, Muhammad Jahangeer, Azka Qadeer, Shoukat Hussain, Muhammad Aamir, Sania Mukhtar, Huma Nasir, Asif Shahzad
  3. THANATOMICROBIOME – STATE OF THE ART AND FUTURE DIRECTIONS2116 marca 2021TANATOMIKROBIOM – AKTUALNY STAN WIEDZY I PRZYSZŁE KIERUNKIJoanna Wójcik, Marcin Tomsia, Artur Drzewiecki, Rafał Skowronek
  4. LUDZKI MYKOBIOM W STANACH NORMOBIOZY I DYSBIOZY – CHARAKTERYSTYKA I METODY ANALIZY3116 marca 2021HUMAN MYCOBIOME IN NORMOBIOSIS AND DYSBIOSIS STATES CHARACTERISTICS AND ANALYSIS METHODSSebastian Gnat, Dominik Łagowski, Mariusz Dyląg, Aneta Nowakiewicz
  5. MIESZANY BIOFILM JAMY USTNEJ4716 marca 2021MIXED ORAL BIOFILMPaula Bigos, Róża Czerwińska, Magdalena Pajączkowska, Joanna Nowicka
  6. TECHNOLOGIE „FOOD-OMICS” W PROFILOWANIU METAGENOMU ŻYWNOŚCI5916 marca 2021“FOOD-OMICS” APPLICATIONS IN THE FOOD METAGENOM PROFILINGEdyta Juszczuk-Kubiak, Monika Greguła-Kania, Barbara Sokołowska
  7. PIASKOWNICE JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA LEKOOPORNYMI SZCZEPAMI ESCHERICHIA COLI ORAZ STAPHYLOCOCCUS AUREUS7716 marca 2021SANDBOXES AS A POTENTIAL SOURCE OF DENGEROUS DRUG-RESISTANT ESCHERICHIA COLI AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINSEdyta Mazur, Maria Jolanta Chmiel
  8. ORTHOHANTAVIRUS SPP. – PRZEGLĄD RODZAJU9116 marca 2021ORTHOHANTAVIRUS SPP. – REVIEW OF GENUSKamil Leis, Patryk Kaczor, Aleksandra Baska, Jakub Kazik, Michalina Kolan, Katarzyna Grudlewska-Buda, Natalia Wiktorczyk, Krzysztof Skowron
  9. Komunikaty10316 marca 2021PTM

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.