Tom 56
Zeszyt 1 • 2017

Spis treści:

Lista aktualności:

 1. Prof. dr hab. Józef Wojciech Kur (1955–2016)31 lipca 2017
 2. Krezole a drobnoustroje środowiska glebowego723 czerwca 2017Cresols and the microorganisms of the soil environmentM. Zaborowska
 3. Probiotyki i ich potencjalne właściwości antyoksydacyjne1823 czerwca 2017Probiotics and their potential antioxidative activityN. Trojan, P. Satora
 4. Różnorodność gatunkowa bakterii związanych z grzybami z rodzaju Tuber (trufla)2830 czerwca 2017Species diversity of bacteria associated with fungi of the genus Tuber (truffles)M. Siebyła, D. Hilszczańska
 5. Mikrobiom człowieka3330 czerwca 2017The human microbiomeM. Malinowska, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła
 6. Zastosowanie bakteryjnych pęcherzyków zewnątrzbłonowych w konstrukcji szczepionek4330 czerwca 2017Application of the bacterial outer membrane vesicles in vaccine designJ. Klim, R. Godlewska
 7. Fruktofilne bakterie kwasu mlekowego (FLAB) – nowa grupa heterofermentatywnych mikroorganizmów ze środowiska roślinnego5630 czerwca 2017Fructophilic lactic acid bacteria (FLAB) – a new group of heterofermentative microorganisms from the plant environmentK. Gustaw, M. Michalak, M. Polak-Berecka, A. Waśko
 8. Bacteroides spp. – znaczenie kliniczne, lekooporność i metody jej oznaczania6730 czerwca 2017Bacteroides spp. – clinical significance, antibiotic resistance and identification methodsS. Niestępski, M. Harnisz E. Korzeniewska, A. Osińska, B. Dziuba
 9. Amyloidy, białka powszechne wśród drobnoustrojów7730 czerwca 2017Amyloids, common proteins among microorganismsB.K. Pawłowska, B.M. Sobieszczańska
 10. Mechanizmy toksyczności i transportu arsenu u mikroorganizmów8830 czerwca 2017Mechanisms of arsenic toxicity and transport in microorganismsS. Mucha, M. Berezowski, K. Markowska
 11. Czynniki odpowiedzialne za rozwój Lyme carditis10030 czerwca 2017Factors responsible for the development of Lyme carditisT. Chmielewski, S. Tylewska-Wierzbanowska
 12. Pełzaki wolno żyjące o właściwościach patogenicznych dla człowieka1061 lipca 2017Pathogenic free-living amoebaN. Łanocha-Arendarczyk, D. Kosik-Bogacka, K. Galant, W. Zaorski, K. Kot, A. Łanocha
 13. Ocena aktywności bójczej preparatów przeznaczonych do dezynfekcji chemiczno-termicznej bielizny szpitalnej w świetle nowej normy europejskiej pn-en 16616: 2015-10. Dezynfekcja chemiczno-termiczna tekstyliów1131 lipca 2017Assessing biocidal activity of agents used in chemical-thermal decontamination of hospital textiles in the light of new European Standard PN-EN 16616: 2015-10. Chemical-thermal decontamination of textilesP. Tarka, A. Chojecka, O. Paduch, A. Nitsch-Osuch, K. Kanecki
 14. Zjazdy i konferencje1211 lipca 2017Meetings and conferences
 15. Komunikaty i informacje1231 lipca 2017 Information and announcements

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.