BYLI WSPÓŁPRACOWNICY


Redakcja składa podziękowania dla byłych członków kolegium redakcyjnego

Redaktorzy Naczelni Postępów Mikrobiologii:

  • Prof. Edmund Mikulaszek    1962 – 1972
  • Prof. Władysław Tomasz Dobrzański    1972 – 1982
  • Prof. Zdzisław Ilczuk    1983 – 1991
  • Prof. Jerzy Hrebenda    1991 – 2009
  • Prof. Jacek Bielecki       2009-2022

 

Członkowie Rady Redakcyjnej:

Dariusz Bartosik

 

Członkowie Redakcji pomiędzy 2014 a 2022 r.:

 

Szczególne wyrazy uznania dla najdłużej urzędującego Sekretarza Redakcji, dr. BOHDANA STAROŚCIAKA.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.