Archiwum numerów


 

Archiwum Postępów Mikrobiologii umożliwia zapoznanie się on-line z zawartością poprzednich zeszytów naszego pisma. Umieściliśmy w nim pełne zeszyty, jak również indywidualne publikacje. Dokumenty archiwalne zostały stworzone w najbardziej popularnym internetowym formacie pliku służącego do transferu informacji: pdf (Adobe Portable Document File).

Osoby, które nie posiadają zainstalowanej przeglądarki Acrobat Reader proszone są o pobranie jej najnowszej wersji z witryny firmy ADOBE (oferty opcjonalne są nieobowiązkowe).


Tom 58 rok 2019
Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4

 


Tom 57 rok 2018
Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4

 

 


Tom 56 rok 2017
Zeszyt 3 Zeszyt 4

Tom 55 rok 2016

Tom 54 rok 2015

Tom 53 rok 2014

Tom 52 rok 2013

Tom 51 rok 2012


Tom 50 rok 2011

 
Tom 49 rok 2010

 
Tom 48 rok 2009


Tom 47 rok 2008


Tom 46 rok 2007


Tom 45 rok 2006


Tom 44 rok 2005

Zeszyt 1  Zeszyt 2  Zeszyt 3 Zeszyt 4


Tom 42 rok 2003

Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.