Zmiany w składzie Redakcji
Witamy nowych członków Redakcji! W listopadzie zespół redakcyjny został rozszerzonych o nowych redaktorów działu. Do Redakcji dołączyły dr hab. Monika Adamczyk-Popławska i dr Agnieszka Kwiatek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Agata Goryluk-Salmonowicz z SGGW.  W kwietniu b.r. dr Agnieszka Sobolewska-Ruta przejęła obowiązki Sekretarza Redakcji. Dotychczasowy Sekretarz, dr Piotr Zaleski będzie kontynuował współpracę z Postępami Mikrobiologii w roli Redaktora działu biotechnologia. Więcej informacji w zakładce REDAKCJA.

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.