Browsing tag: struktura klonalna

Epidemiologia zakażeń Streptococcus pyogenes, struktura klonalna populacji i antybiotykooporność

Epidemiology of Streptococcus pyogenes infections, clonal structure population and antibiotic resistance
K. Szczypa, J. Wilemska, W. Hryniewicz, I. Sitkiewicz

1. Wstęp. 2. Zakażenia wywoływane przez S. pyogenes. 3. Nosicielstwo i drogi szerzenia się zakażeń S. pyogenes. 4. Ustalanie pokrewieństwa genetycznego pomiędzy szczepami S. pyogenes. 5. Oporność S. pyogenes na antybiotyki. 6. Profilaktyka zakażeń S. pyogenes. 7. Podsumowanie

Abstract: Streptococcus pyogenes (GAS) is one of the major human pathogens responsible for infections worldwide. It may cause mild infections of the skin and mucosal surfaces, as well as severe invasive infections. It has been estimated that S. pyogenes is responsible for half a million deaths a year, and is considered as one of the most important pathogens.
Many clinical investigations on S. pyogenes focus on characterization of pathogenic strains, heterogeneity/homogeneity of the population clonal spread, transfer between patients and tracing sources of antibiotic resistance. Advanced studies on vaccines that prevent GAS infections are in progress.

1. Introduction. 2. S. pyogenes infections. 3. Carrier state and epidemiology of infections. 4. S. pyogenes strains genetic affinity. 5. S. pyogenes resistance to antibiotics. 6. The prophylactics of S. pyogenes infections. 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.