Browsing tag: reactive nitrogen species

ENZYMATIC AND NON-ENZYMATIC RESPONSE DURING NITROSATIVE STRESS IN ESCHERICHIA COLI

ENZYMATYCZNA I NIEENZYMATYCZNA ODPOWIEDŹ NA STRES AZOTOWY U E. COLI
Rohan Nath, Swarnab Sengupta, Arindam Bhattacharjee

PDF

 

Abstract: Nitrosative stress is an adverse physiological condition mediated by an excessive level of reactive nitrogen species (RNS). RNS react with the different macromolecules in vivo and result in the inactivation of these molecules. But the mechanism to counteract the effect of nitrosative stress is poorly understood. Escherichia coli is one of the best understood and well-studied microorganism. Although several studies have been reported on Escherichia coli to characterize the effect of various stress response but fewer works are there to see the effect of nitrosative stress. Escherichia coli encounter numerous stresses during its growth, survival, and infection. They respond to various stress conditions by activating common regulator proteins and thiols. These stress conditions result in the accumulation of these regulator proteins and thiols that allow cells to adjust to specific stress situations, conferring stress tolerance and survival. In this review, different enzymatic and non-enzymatic mechanisms to counteract the effect of nitrosative stress in Escherichia coli have been discussed and a hypothesis for the working mechanism of hybrid cluster protein that helps to combat nitrosative stress has been proposed. Here, we have tried to give a clear scenario about the mode of action of stress-responsive elements present in Escherichia coli.

1. Introduction. 2. Escherichia coli and nitrosative stress. 2.1. Protein damage caused by nitrosative stress. 2.2. DNA damage caused by nitrosative stress. 3. Nitrosative stress response components in Escherichia coli. 3.1. Flavohemoglobin. 3.2. Cytochrome c peroxidase (Ccp1). 3.3. Flavorubredoxin. 3.4. Catalase. 3.5. Superoxide dismutase (SOD). 3.6. Cytochrome c nitrite reductase (NrfA). 3.7. Hybrid cluster protein (HCP). 3.8. Tripeptide glutathione. 3.9. Cytochrome bd oxidase. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.