Browsing tag: plazma

Sterylizacja za pomocą niskotemperaturowej plazmy, generowanej w warunkach ciśnienia atmosferycznego

Sterilization by low-temperature atmospheric-pressure plasma
A. Dzimitrowicz, P. Jamróz, P. Nowak

1. Wprowadzenie. 2. Plazma jako czynnik sterylizujący. 3. Rodzaje źródeł plazmowych. 4. Mechanizm procesu sterylizacji. 5. Kontrola procesu. 6. Zastosowania. 7. Podsumowanie

Abstract: Plasma is an ionized and reactive gas, which is used for sterilization of many kinds of microorganisms (e.g. bacteria, fungi), which reside on the surface of materials (e.g. medical instruments). Plasma sterilization allows to obtain absolute microbiological purity. Plasma can be generated by dielectric barrier discharge, glow discharge (including corona discharge, plasma jets or microjets) and microwave induced plasma. This article summarises literature review on plasma sterilization methods of microorganisms by low-temperature plasma generated under the atmospheric pressure.

1. Introduction. 2. Plasma as a sterilizing agent. 3. Types of plasma sources. 4. Mechanism of plasma sterilization. 5. Process control. 6. Applications of plasma sterilization. 7. Summary

Skuteczność wykorzystania niskotemperaturowej plazmy w mikrobiologii i medycynie

Efficiency of using non-thermal plasma in microbiology and medicine
M. Laskowska, E. Bogusławska-Wąs, P. Kowal, M. Hołub, W. Dąbrowski

1. Wstęp. 2. Mechanizm działania zimnej plazmy na mikroorganizmy. 2.1. Efektywność działania sterylizującego. 3. Zastosowanie zimnej plazmy w medycynie. 4. Podsumowanie

Abstract: Plasma is a partially or totally ionized gas which occurs in nature (e.g. lightning discharge, outer space), but can be also created in the laboratory conditions. Non-thermal plasma generates free radicals of oxygen, nitrogen, high energy electrons and uncharged particles such as atoms and molecules, in aquatic and gas environment. Thus, plasma exerts its effect on both prokaryotic and eukaryotic cells. In many studies, non-thermal plasma was applied mainly to achieve the sterilization effects of e.g. surfaces and medical tools. The results obtained were largely dependent upon the applied parameters of plasma (e.g. frequency, voltage, type of gas). Non-thermal plasma can be applied in microbiology and also in medicine where it can be used to speed up wound healing process or as an effective tool in oncology.

1. Introduction. 2. Plasma action on microorganisms. 2.1. Sterilization efficiency. 3. Application of cold plasma in medicine. 4. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2020, 59, 2

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2020, 59, 2

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.