Browsing tag: odporność

Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmu

Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmu
P. Niedźwiedzka-Rystwej, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła

1. Wprowadzenie. 2. Granule stresu (SG – stress granules). 3. Ciałka degradujące (PB – processing bodies). 4. Granule egzosomalne (EG – exosome granules). 5. Granule powodowane promieniowaniem UV (UVG – UV granules). 6. Granule EGP (glucose depletion granules). 7. Podsumowanie

Abstract: One of the mechanisms of mRNA protection in dangerous conditions, such as stress or viral infections, is the formation of RNA granules. This mechanism depends on mRNA gathering within a granule, until the cell conditions are again stabile enoughto fulfill its functions. So far a number of RNA granule types have been described: stress granules (SG), processing bodies (PB), exosome granules, granules caused by UV, and glucose depletion P-bodies. Those elements are not only an extremely important factor influencing cell homeostasis, but also a new element of immunity.

1. Introduction. 2. Stress granules (SG). 3. Processing bodies (PB). 4. Exosome granules (EG). 5. UV granules (UVG). 6. Granule EGP (glucose depletion granules). 7. Summary

Probiotyki, a układ odpornościowy przewodu pokarmowego ssaków

Probiotics and mammalian gastrointestinal immune system
B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła

1. Wstęp. 2. Probiotyki, a układ odpornościowy przewodu pokarmowego. 3. Podsumowanie

Abstract: Probiotics are microorganisms that provide health benefits when consumed. These are also food supplements or food products containing specified probiotic microorganisms. Probiotic microorganisms colonize the gastrointestinal tract of the host environment, reducing the risk of pathogenic bacteria growth and their potential impact on the regulation of host immune responses. They also have the ability to eliminate pathogenic bacteria. The administration of probiotic microorganisms in addition to chemotherapeutic agents and antibiotics improves therapy efficiency, since it results in restoration of the equilibrium between the local and general pro- and anti-inflammatory response.

1. Introduction. 2. The probiotics and the gastrointestinal immune system. 3. Conclusions

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.