Browsing tag: łupież pstry (PV)

Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. II. Aspekty kliniczne

Characterization of fungi of the Malassezia genus. II. Clinical aspects
E. Rup, T. Jagielski, A. Macura, J. Bielecki

1. Występowanie i chorobotwórczość grzybów z rodzaju Malassezia. 1.1. Dystrybucja grzybów z rodzaju Malassezia. 1.2. Chorobotwórczość grzybów Malassezia sp. 1.2.1. Łupież pstry (Pityriasis versicolor, PV). 1.2.2. Zapalenie mieszków włosowych (Malassezia folliculitis). 1.2.3. Łojotokowe zapalenie skóry i łupież (Seborrhoeic dermatitis/Dandruff; SD/D). 1.2.4. Atopowe zapalenie skóry. 1.2.5. Łuszczyca. 2. Wrażliwość na leki grzybów z rodzaju Malassezia. 3. Przyszłość badań nad grzybami z rodzaju Malassezia 

Abstract: Lipophilic yeasts of the genus Malassezia have been associated with a number of diseases affecting human skin. Clinically, pityriasis versicolor is the most important, ranking the first among all cutaneous mycoses in human population worldwide. Malassezia fungi may also aggravate the symptoms of other skin disorders, such as seborrheic dermatitis or exacerbate the course of psoriasis and atopic dermatitis. This review briefly outlines the epidemiology, risk factors, pathogenesis, clinical manifestations, and treatment of various skin diseases related to the Malassezia species.

1. Prevalence and pathogenicity of Malassezia fungi. 1.1. Distribution of Malassezia fungi. 1.2. Pathogenicity of Malassezia sp. 1.2.1. Pityriasis versicolor (PV). 1.2.2. Malassezia folliculitis. 1.2.3. Seborrhoeic dermatitis/Dandruff (SD/D). 1.2.4. Atopic dermatitits. 1.2.5. Psoriasis. 2. Drug susceptibility of Malassezia fungi. 3. Future of the research on Malassezia fungi

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.