Browsing tag: gronkowce koagulazododatnie

Cytolizyny – czynniki zjadliwości Staphylococcus intermediusStaphylococcus pseudintermedius

Cytolysins – virulence factors of Staphylococcus intermedius and Staphylococcus pseudintermedius
W. Kmieciak, E. M. Szewczyk

1. Wprowadzenie. 2. Taksonomia. 3. Chorobotwórczość S. intermediusS. pseudintermedius. 4. Cytolizyny gronkowców. 4.1. Hemolizyna α. 4.2. Hemolizyna β. 4.3. Hemolizyna δ. 4.4. Hemoliza synergistyczna. 4.5. Hemolizyna γ. 4.6. Leukocydyny. 5. Podsumowanie

Abstract: Bacteria in the Staphylococcus genus are one of the most abundant in the human microbiome. In addition to S. aureus, coagulase-positive group includes other species, such as isolated from animals S. intermedius and S. pseudintermedius. Recently, these two species have been also isolated from clinical materials from humans with increasing frequency. Apart from wound infections caused by animal bites, S. intermedius and S. pseudintermedius are also an etiological agent of endocarditis, central nervous system infections or bacteremia. Both species produce cytolysins: hemolysins α, β, δ, γ and leukocidins which have the ability to damage not only erythrocytes, but also many eukaryotic cells. Thus, these toxins seem to be very important virulence factors. In the light of the recent studies indicating participation of cytolysins in inflammatory processes and formation of biofilms, toxins produced by these species seem to be of particular importance in the pathogenesis of infections.

1. Introduction. 2. Taxonomy. 3. Pathogenicity of S. intermedius and S. pseudintermedius. 4. Staphylococcal cytolysins. 4.1. Hemolysin α. 4.2. Hemolysin β. 4.3. Hemolysin δ. 4.4. Synergistic hemolysis. 4.5. Hemolysin γ. 4.6. Leukocodins. 5. Summary

Gatunki koagulazododatnie rodzaju Staphylococcus – taksonomia, chorobotwórczość

Coagulase-positive species of the genus Staphylococcus– taxonomy, pathogenicity
W. Kmieciak, E. M. Szewczyk

1. Wstęp. 2. Koagulaza gronkowcowa. 3. Staphylococcus aureus. 4. Gronkowce grupy SIG. 4.1. Staphylococcus intermedius. 4.2. Staphylococcus pseudintermedius. 4.3. Staphylococcus delphini. 5. Staphylococcus hyicus. 6. Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. 7. Staphylococcus lutrae. 8. Staphylococcus agnetis. 9. Podsumowanie

Abstract: Staphylococci constitute an important component of the human microbiome. Most of them are coagulase-negative species, whose importance in the pathogenesis of human infections has been widely recognized and is being documented on a regular basis. Until recently, the only well-known coagulase-positive staphylococcus species recognized as human pathogen was Staphylococcus aureus. Previously, the ability to produce coagulase was used as its basic diagnostic feature, because other coagulase-positive species were associated with animal hosts. Progress in the laboratory medicine, in which automatic or semi-automatic systems identify the staphylococci species, revealed a phenomenon of spreading of the coagulase positive staphylococci to new niches and hosts, as they are being isolated from human clinical materials with increasing frequency. As a result, many reaserchers and laboratories have turned their attention to the phenomenon, which caused an inflow of new data on these species. An increasingly expansive pathogenic potential of coagulase-positive staphylococci against humans has been documented. In the presented study, recent data on both S. aureus and species previously considered to be animal, i.e. S. intermedius, S. pseudintermedius, S. delphini, S. lutrae, S. schleiferi subsp. coagulans, S. hyicus as well as newly described species S. agnetis, were shown.

1. Introduction. 2. Staphylococcal coagulase. 3. Staphylococcus aureus. 4. Staphylococcus intermedius Group species. 4.1. Staphylococcus intermedius. 4.2. Staphylococcus pseudintermedius. 4.3. Staphylococcus delphini. 5. Staphylococcus hyicus. 6. Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. 7. Staphylococcus lutrae. 8. Staphylococcus agnetis. 9. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.