Browsing tag: granule RNA

Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmu

Granule RNA – nowe elementy odporności regulujące homeostazę organizmu
P. Niedźwiedzka-Rystwej, B. Tokarz-Deptuła, W. Deptuła

1. Wprowadzenie. 2. Granule stresu (SG – stress granules). 3. Ciałka degradujące (PB – processing bodies). 4. Granule egzosomalne (EG – exosome granules). 5. Granule powodowane promieniowaniem UV (UVG – UV granules). 6. Granule EGP (glucose depletion granules). 7. Podsumowanie

Abstract: One of the mechanisms of mRNA protection in dangerous conditions, such as stress or viral infections, is the formation of RNA granules. This mechanism depends on mRNA gathering within a granule, until the cell conditions are again stabile enoughto fulfill its functions. So far a number of RNA granule types have been described: stress granules (SG), processing bodies (PB), exosome granules, granules caused by UV, and glucose depletion P-bodies. Those elements are not only an extremely important factor influencing cell homeostasis, but also a new element of immunity.

1. Introduction. 2. Stress granules (SG). 3. Processing bodies (PB). 4. Exosome granules (EG). 5. UV granules (UVG). 6. Granule EGP (glucose depletion granules). 7. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.