Browsing tag: glikoproteina

Glomalina – glicoproteina glebowa produkowana przez grzyby mykoryzy arbuskularnej

Glomalin – soil glicoprotein produced by arbuscular mycorhizal fungus
A. Gałązka, K. Gawryjołek

1. Wprowadzenie. 2. Arbuskularne grzyby mykoryzowe. 3. Budowa i właściwości glomalin. 4. Produkcja i rozkład glomalin. 5. Występowanie glomalin. 6. Terminologia i metodyka oznaczeń. 7. Funkcje glomalin. 8. Czynniki wpływające na spadek produkcji glomalin. 9. Podsumowanie

Abstract: Glomalin is hydrophobic glycoprotein produced by arbuscular mycorhizal fungi (AMF). AMF can excrete glomalin into the soil. Glomalin is an abundant soil protein that could sequester substantial amounts of carbonand natrium on a global scale. It has a positive influence on soil structure by increasing aggregate stability of soil, which correlates linearly with the amount of detected glomalin. Glomalin production has an impact on many environmental factors including soil condition. Its content in soil is dependent on both the types of plants and fungal symbiotic species. Glomalins are especially resistant to destruction and hard to dissolve in water. Their extraction from the soil requires specific conditions: high temperature (121°C) and citrate buffer with neutral or alkaline pH. These properties make glomalins very stable compounds that create a perfect protective “jacket” for soil aggregates against degradation. However, they are also difficult to understand and determining their exact construction is still a challenge.

1. Introduction. 2. Arbuscular mycorhizal fungus. 3. Structure and properties of glomalin. 4. Production and decomposition of glomalin. 5. Origins of glomalin. 6. Terminology and methods. 7. Role of glomalin. 8. Factors affecting glomalin production. 9. Summary

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2022, Tom 61, Zeszyt 4

POSTĘPY MIKROBIOLOGII
2022, Tom 61, Zeszyt 4

O Towarzystwie

PTM

Celem Polskiego Towarzystwa
Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych

i popularyzowanie osiągnięć
mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów
i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek
i innych publikacji
z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej

i występowanie w jej sprawach wobec
władz państwowych; współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami
w kraju i za granicą.